Trustpilot
top of page

Deklarata e aksesueshmërisë për Thorn Valley Studios

 

Kjo është një deklaratë aksesueshmërie nga Thorn Valley Studios.

 

Statusi i konformitetit

 

The Udhëzimet për aksesueshmërinë e përmbajtjes së uebit (WCAG) përkufizon kërkesat për projektuesit dhe zhvilluesit për të përmirësuar aksesin për personat me aftësi të kufizuara.

Ai përcakton tre nivele të konformitetit: Niveli A, Niveli AA dhe Niveli AAA.

Thorn Valley Studios është pjesërisht në përputhje me AA të nivelit WCAG 2.1.

Pjesërisht në përputhje do të thotë që disa pjesë të përmbajtjes nuk përputhen plotësisht me standardin e aksesueshmërisë.

 

Feedback

 

Ne mirëpresim komentet tuaja mbi aksesin e Thorn Valley Studios. Ju lutemi na tregoni nëse hasni pengesa aksesi në Thorn Valley Studios:

Data 10.12.2021

Kjo deklaratë u krijua në Devon duke përdorur the Mjeti i gjenerimit të deklaratave të aksesueshmërisë së W3C.

bottom of page